Fairtrade och kvalitet

Karlstad Alpackagård köper produkterna från ett företag som arbetar med fairtrade och kvalitet som riktmärken

För Karlstad Alpackagård är det viktigt att vi utifrån perspektiven hållbarhet och kvalitet kan stå för för de produkter vi säljer. Rättvisa villkor i vår samarbetspartner Apu Kunturs handelsförbindelser är mycket viktiga för företaget. I familjeproduktionsanläggningen i Cusco, Péru, sker produktionen enligt fair trade-riktlinjer – utöver rimliga löner och sociala förmåner över genomsnittet får de till exempel anställda gemensamma måltider.

Högsta kvalitet i alla avseenden

Endast de produkter som uppfyller företagets kvalitetskrav ingår i deras utbud. För kollektionerna används endast de finaste och ädlaste alpackafibrerna

Närhet till natur och hållbarhet

Klippning av alpackor äger rum årligen på ett skonsamt sätt, vilket inte skadar djuren. Alpackor betar i Peru på sådana höjder där annat jordbruk knappast är möjligt. De är växtätare som bara plockar gräs så att rötterna består. Eftersom alpackor istället för hovar har mjuka undersidor av fötterna skadar de inte marken. Detta skapar grunden för att bevara inkafolkets tusenåriga arv för kommande generationer.

Fairtrade och kvalitet, till glädje för många.

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂