Hållbarhet

Jag arbetar så långt som möjligt för en hållbar utveckling. Ingen kan som bekant göra allt, men jag vill hålla  hållbarhetsperspektivet i främsta rummet och att arbeta utifrån Agenda 2030s mål är en självklarhet. Som exempel på vad vi gör kan nämnas:

  • Jag använder frukt och bär från trädgården när jag bakar.
  • Jag använder glas och porslin och istället för engångsprodukter.
  • Jag samarbetar med en lokal restaurang när folk vill ha mer än fika. De i sin tur handlar sina råvaror lokalt.
  • Honungsprodukterna i butiken kommer från en biodling i byn.
  • Alpackornas gödsel sprider jag ut i mina odlingar och då växer det väldigt bra.
  • Alpackaullprodukterna i butiken kommer från ett fair-tradeföretag i Peru.
  • På hemsidan finns information om hur man kan ta bussen istället för bilen.

Det och mycket mer för att vår värld ska nå en hållbar utveckling.