fairtrade

För Karlstad Alpackagård är det viktigt att samarbeta med partners som delar våra åsikter och står för samma värderingar när det gäller hållbarhet och rättvisa villkor, fairtrade.

När det gäller produkterna i webbshopen utgår vi från rättvisa villkor och kvalitet. Därför har vi valt att samarbeta med ett företag som tar sitt ansvar, Apu Kuntur.

  • Socialt ansvar och rättvisa villkor

    Rättvisa villkor är mycket viktiga för Apu Kuntur. I familjeproduktionsanläggningen i Cusco, Péru, producerar de enligt fairtrades riktlinjer – förutom rimliga löner och sociala förmåner över genomsnittet får de anställda till exempel delade måltider.

  • Högsta kvalitet i alla avseenden

    Endast de produkter som uppfyller företagets kvalitetskrav ingår i utbudet. Endast de finaste och ädlaste alpackafibrerna används. Även i förädling av produkterna använder de endast högkvalitativa material från Peru.

  • Närhet till natur och hållbarhet

    Klippningen av alpackor sker årligen på ett skonsamt sätt, vilket inte skadar djuren. Alpackor betar i Peru på sådana höjder där annat jordbruk knappast är möjligt. De är växtätare som bara plockar gräs så att rötterna förblir. Eftersom alpackor istället för hovar har mjuka undersidor av fötterna, skadar de inte marken. Detta skapar grunden för att bevara inkafolkets tusenåriga arv för kommande generationer.