glass, glasses, landscape-7901666.jpg

Fairtrade och kvalitet

Karlstad Alpackagård köper produkterna från ett familjeföretag i Peru som arbetar med fairtrade och kvalitet som riktmärken.

Fairtrade och kvalitet Läs mer»